Wedstrijdreglement Mapleleaves Basketball Streetevent 3-tegen-3

Artikel 1. Algemeen

1. De spelregels zijn een afspiegeling van de 3×3 streetleague regels.
2. Deelnemers / begeleiders dienen de spelregels na te leven.
3. In het reglement wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht; bedoelt wordt zowel het mannelijke als vrouwelijke geslacht.
4. De belangrijkste regel is Fair Play.

Artikel 2. Afmetingen

1. Het speelveld is half court.
2. Hoogte basket: 3,05 meter.
3. Balmaat: 7 (voor zowel mannen als vrouwen in alle categorieën, tenzij onderling anders is overeengekomen).

Artikel 3. Teamsamenstelling

1. Er wordt 3 tegen 3 gespeeld.
2. Een team bestaat uit minimaal drie en mag maximaal uit vijf personen bestaan (2 wissels).
3. Het team moet gedurende het gehele evenement uit dezelfde personen bestaan.
4. De wedstrijdleiding deelt de teams naar leeftijdscategorie in.

Artikel 4. Invallerprocedure

1. Een wissel mag op elk gewenst moment doorgevoerd worden.
2. Vervangingen moeten plaatsvinden vanaf de startlijn (=middenlijn).
3. De wisselspeler mag pas het veld betreden nadat de te vervangen speler het veld heeft verlaten.

Artikel 5. Duur van de wedstrijd

1. Een wedstrijd duurt circa 10 minuten (e.e.a. afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbare tijd). Tussen de wedstrijden zit circa 2 minuten wisseltijd.
2. Indien een team 2 minuten na de start van de wedstrijd niet aanwezig is op het veld, wint automatisch het team dat wel aanwezig is met 6-0.
3. Teams dienen zich te houden aan het wedstrijdschema.

Artikel 6. Het begin van het spel

1. De ploeg die als eerst wordt omgeroepen mag de bal in het spel brengen.
2. De bal wordt via een pass vanaf de startlijn in het spel gebracht.

Artikel 7. Wedstrijdreglement

1. Er wordt gespeeld op één basket.
2. Er mag van alle afstanden gescoord worden.
3. Elke score telt voor
1 punt.
4. De ploeg waartegen gescoord wordt ontvangt de bal bij de startlijn (losers ball).
5. De bal tegen of over de boarding/hekken/lijn is uit. De tegenpartij ontvangt de bal op de plaats waar de bal uit is gegaan.
6. Bij een verdedigende rebound (afvangen gemiste scorepoging tegenstander), of onderschepping moet de bal eerst via een dribbel naar de startlijn gebracht worden. Vanaf de startlijn kan een scorepoging opgestart worden. Het team moet dus eerst het recht van aanval behalen.
7. Bij een aanvallende rebound (afvangen gemiste scorepoging medespeler) mag direct een nieuwe score poging ondernomen worden.
8. Bij een persoonlijke fout, ontvangt de benadeelde partij de bal aan de startlijn.
9. Bij een aanvallende fout ontvangt de benadeelde partij de bal aan de startlijn.
10. Bij een verdedigende fout, waar wel een score uitkomt telt de score en zijn er verder geen consequenties voor de fout. Het spel gaat volgens het reglement verder.
11. Tijdens de wedstrijd worden er geen vrije worpen genomen.
12. Geen toepassing van de 30 seconden, 8 seconden, of 3 seconden regels.
13. Geen toepassing van de teamfouten regel.
14. Geen toepassing van de drie-punten regel.
15. Gelijkspel is mogelijk tijdens de wedstrijden.
16. Time-outs tijdens de wedstrijd zijn niet toegestaan.
17. Indien onderscheid nodig is, zal één team met ‘hesjes’ of ‘lintjes’ moeten spelen.
18. Verlaat bij het eindsignaal z.s.m. het veld, zodat de volgende twee teams het veld kunnen betreden.
19. Bij winst ontvangt het team 3 punten.
20. Bij gelijkspel ontvangen beide teams 1 punt.
21. Bij verlies ontvangt het team geen punten.
22. Indien er teams gelijk eindigen en er geen winnaar aangewezen kan worden van een categorie, wordt eerst naar het totaal aantal gescoorde punten gekeken. Is dit ook gelijk dan zullen er vrije worpen genomen worden volgens het knock-out principe.

Artikel 8. Scheidsrechters

1. Er zullen in de regel, geen scheidsrechters aanwezig zijn. Alles draait om fairplay.
2. De jury kan bij wangedrag van een speler deze speler diskwalificeren.
3. Spelers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van de
jury op te volgen.

Artikel 9. Regels, Fouten en wangedrag

1. We hanteren de officiële basketbalregels, maar op een milde manier.
2. Wangedrag en agressie zijn niet toegestaan. Het staat de
jury vrij hier tegen op te treden.
3. Bij wangedrag kan een speler gediskwalificeerd worden voor de rest van het toernooi.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. De speelvelden zijn afgezet met hekken. We willen alle deelnemers en toeschouwers verzoeken om niet op de materialen te gaan zitten of hangen.
2. Geen rommel laten rondslingeren.
3. Luister goed naar de wedstrijdinformatie die omgeroepen wordt.
4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of enig letsel gedurende het toernooi.
5. Deelname aan de Mapleleaves Basketball Streetevent is geheel op eigen risico.
6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding/organisatie.